VOLEJTE    222 210 237

Ať už přirozeně, nebo vlivem hormonálních poruch, nemocí či léků můžou růst chloupky tam, kde bychom si je nepřáli.

Nejčastější místa ošetření na těle jsou:

  • u dam: podpaží, nohy, třísla, předloktí,
  • u pánů: záda, hrudník, ramena.

Jak si s nežádoucími chloupky poradíme u nás?

A) DEPILACE, neboli dočasné odstranění chloupku jeho vytrhnutím

V tomto případě jde o rychlé zbavení se chloupků vytržením. Efekt je okamžitý, ale chloupek samo-zřejmě po čase opět vyroste. V některých případech  může dojít ke zeslabení chloupků, ale proříd-nutí není zcela běžné.

B) EPILACE, neboli cílená redukce, oslabení až zamezení růstu chloupku.

U této metody ošetření je zcela jedno, je-li chloupek světlý nebo tmavý. Ošetření je vhodné pro silnější chloupky. Nejčastěji toto ošetření využívají dámy pro odstranění ojedinělých silnějších svět-lých až bílých chloupků v okolí bradavek.

Na 1 chloupek postačuje 1 ošetření, termín opakování ošetření je závislý na rychlosti růstu ostatních okolních chloupků.

Chloupky lehce zabarvené a tmavší, tenké či silnější a na větší ploše lze pohodlně a rychle reduko-vat právě touto metodou. Jedná se o metodu působení záblesků intenzivního světla s absorbcí v melaninu chloupku. K tomuto ošetření doporučujeme konzultaci, ke které se dostavte ,prosím, s neoholenými chloupky – cílem konzultace je optimální nastavení přístroje k řádnému plánované-mu ošetření. K redukci růstu chloupků dochází postupně a je nutno absolvovat více ošetření.

Doporučený počet opakování: 6x – 8x. Interval mezi ošetřeními záleží na rychlosti růstu chloupků v dané oblasti, povětšinou 3 – 5 týdnů.

Jde o nejintenzivnější metodu epilace větších ploch dnešní estetické medicíny. Diodový laser ope-ruje s paprskem světla se specifickou délkou 810 nm. Poškození kůže je mizivé, naopak optimálně zasahuje do melaninu lehce zabarveného a tmavšího chloupku. K tomuto ošetření doporučujeme konzultaci, ke které se dostavte ,prosím, s neoholenými chloupky – cílem konzultace je optimální nastavení přístroje k řádnému plánovanému ošetření.

Doporučujeme opakované ošetření, povětšinou 3x – 6x, v intervalu ošetření 6 týdnů.

Při této metodě opět působí laserový paprsek určité vlnové délky, a to konkrétně 1064 nm. Toto ošetření je vhodné pro epilaci jednotlivých chloupků na menších plochách, zejména u tmavé až černé pleti.

Epilace uší- výsledek po 1 ošetření Diodovým laserem s odstupem 4 týdnů